با دانلود نمونه سوالات دیپلم کامپیوتر  ( مجموعه هشتم و نهم کاردانش ) از بانک سوالات آزمون تئوری سازمان فنی وحرفه ای تضمینی قبول شوید. 

  •       همراه با پاسخنامه آزمون های کلیه دروس مهارتی

 سوالات :                        پاسخنامه :

  Corel Draw-k                   CorelDraw پاسخنامه کاربر نرم افزار کورل دراو            

  FreeHand-key                    FreeHand  پاسخنامه کارور فری هند

 Tarahi Graphic-key             Tarahi Graphic پاسخنامه طراحی امور گرافیکی

 Edari-key                             Edari  پاسخنامه کاربرنرم افزار اداری

Flash MX-Key                   Flash MX  پاسخنامه کاربر فلش ام ایکس

 

     **تهیه شده توسط آموزشگاه دیتا پردازش **

محتوای دوره