ICDL یا گواهینامه بین الملی کاربری رایانه :معتبر ترین و مهمترین مدرک بین المللی که در ایران و ادارات دولتی ،خصوصی ،شرکت ها وسازمان ها نیاز مبرم و حیاتی (اجباری ) بوده و حتی عموم مردم نیز در حال حاضر در امور روزمره خود با مهارت های فناوری اطلاعات سر کار دارند که یا خود باید انجام دهند یا  هزینه های زیادی به افراد پرداخت کنند .

آموزشگاه دیتا پردازش بیش از دهه تجربه آموزش مهارت های ICDL دربخش فنی و حرفه ای ، آموزش وپرورش وعموم خدمتی بس کوچک به داوطلبان ارایه کرده است . طبق آمار رسمی سازمان فنی و حرفه ای بصورت مستقیم و غیر مستقیم  بیش از ۱۰۰۰ نفر مهارت آموز درکارنامه خوددارد که مایه افتخارمیباشد. آموزشگاه دیتا پردازش بنا به رسالت خود همواره با عزمی راسخ و توکل به خداوند متعال در توسعه فرهنگ مهارت آموزی تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای کشور نهایت تلاش خود را خواهد داشت تا در اشتغال پایدار و ارتقاء صلاحیت حرفه ای کارآموزان مفید و موثر باشد.

*طبق بخشنامه رسمی ازسامان امور اداری و استخدامی ؛ ارایه  مدرک ICDL و گذارندن دوره مهارت های  هفتگانه کامپیوتر در تمام دستگاه ها دولتی و استخدامی اجباری می باشد.