توجه مهم:** آخرین مهلت آموزش و پرورش و تمدید مجموعه هشتم تا شهریور1400 **

مجموعه هشتم استاندارد های مهارت کاردانش تا پایان شهریور1400، فقط برای دانش آموزان بزرگسالی که در نظام قدیم ترک تحصیل نمودند. برای آخرین بار  میتوانند تا شهریور1400

مهارت ها را ارایه نمایند تا بتوانند فارغ التحصیل شوند. آموزشگاه دیتا پردازش بنا به تجربیات موفق خود آموزش مهارت های مجموعه هشتم را با مجور رسمی از سازمان فنی وحرفه ای بصورت تضمینی حداکثر6 ماهه آموزش و ارایه میدهد. باکمترین شهریه و اقساطی


جدول دروس  همراه با بانک  سوالات رشته تصویر سازی رایانه ای 

 دیپلم رسمی کامپیوتر از مجموعه  هشتم  مهارت های کاردانش با کد6232


  1. کاربر رایانه (کاردانش )                                             
  2. شهروند الکترونیک
  3. کاربرنرم افزار اداری
  4. طراحی امور گرافیکی
  5. کاربر نرم افزار free hand
  6. کاربر نرم افزار corel draw
  7. کاربرنرم افزار flash MX